פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Ventas

Consultas Pre-Compra de Nuevos Productos

 Administracion

Vencimientos, Pagos, Facturas, Recibos, etc.

 Soporte

Soporte Tecnico

 Falta de Servicio

Soporte urgente por falta de servicio